Scott Rothman

BluRay
mv5bzwy4nzqwnwutyzvkys00yjiwlwjkymetymu4mme5zjjmmjezxkeyxkfqcgdeqxvyntu2ndmyotm-_v1_
يدور الفيلم حول مدني أمريكي، يسعى من تلقاء نفسه لإيجاد (أسامة بن لادن).